Search

Cwmni ynni'r llanw Nova Innovation yn cyhoeddi ei fod yn ehangu yng Nghymru

Mae Nova Innovation, y cwmni sy'n arwain ym maes ynni’r llanw wedi cyhoeddi ei fod yn ehangu ei weithgarwch yng Nghymru, sy'n nodi cyfnod cyffrous o dwf i’r cwmni. Mae Nova wedi agor swyddfa newydd yng nghanolfan menter gymunedol Galeri yng Nghaernarfon, ac wedi penodi’r Athro Kate Smith o Wynedd fel Rheolwr yr Amgylchedd.


Mae Nova eisoes wedi sefydlu ei bresenoldeb yng Nghymru, yn y Prosiect Ynni Morol yn Noc Penfro. Mae agor swyddfa Nova yng Nghaernarfon a phenodi Kate Smith yn nodi dechrau twf Nova yng Nghymru, sy'n cael ei gefnogi gan gyllid o gronfa Cronfa Cymunedau’r Arfordir, ac yn adlewyrchu ymrwymiad y cwmni i’w brosiectau yng Ngogledd Cymru.


Mae Nova yn gweithio gyda’r grŵp cymunedol YnNi Llŷn i gyflwyno prosiect 1 MW yn Ynys Enlli oddi ar arfordir Llŷn, ac mae wedi sicrhau angorfa yn safle ynni'r llanw Morlais oddi ar Ynys Môn.


Wrth siarad am y broses ehangu, dywedodd Simon Forrest, Prif Swyddog Gweithredol Nova Innovation:


"Rydym yn falch iawn ein bod yn datblygu ein busnes yng Nghymru, ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd sydd yma ar gyfer diwydiant ynni’r llanw ffyniannus a chynaliadwy, sy’n dda i fusnes ac i bobl Cymru. Mae ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, buddsoddi'n lleol a defnyddio’r gadwyn gyflenwi wrth galon gweledigaeth Nova. Mae cymuned, creadigrwydd a menter yn hollbwysig i ni, felly mae Galeri yn ddewis naturiol i ni yng Ngogledd Cymru.”


Ychwanegodd Simon: “Rydym yn hynod falch bod Kate wedi ymuno â thîm Nova. Mae ganddi gyfoeth o wybodaeth leol a phrofiad rheoleiddio a dyrannu caniatâd amgylcheddol, yn sgil ei rolau blaenorol, ac yn fwyaf diweddar yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Kate yw’r un i helpu i gyflawni prosiectau Nova yng Ngogledd Cymru.”


Bydd Kate hefyd yn cyfrannu at sawl prosiect ymchwil cyffrous i wella’r dystiolaeth dechnegol ac amgylcheddol ar gyfer dyfeisiau ac araeau’r llanw.


Wrth siarad am ei rôl newydd gyda Nova, meddai Kate:


“Mae Nova Innovation yn arweinydd byd o ran ynni'r llanw, gyda thîm deinamig a thalentog ac mae mewn sefyllfa dda i lwyddo yn y diwydiant newydd hwn sy'n dod i’r amlwg. Rwy'n hynod o falch o ymuno â’r busnes, ac yn edrych ymlaen yn fawr at chwarae fy rhan yn ei ddatblygiad yn y dyfodol.”


Ers ei greu yn 2010, mae Nova wedi bod ar flaen y gad o ran datblygu technoleg ynni’r llanw. Yn 2016 Nova oedd y cwmni cyntaf yn y byd i ddatblygu arae llanw ar y môr a oedd yn hollol weithredol ac wedi’i gysylltu â'r grid.

Recent Posts

See All

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom